צוגים חשמליים

חברת לייטון מתכננת ומתקינה מערכות צוגים לתאטרון וטלוויזיה , מערכות צוגים חכמים ונשלטי מחשב ובנוסף גם מערכות צוגים פשוטים חשמלי וידני.